Innova I/S

Innova I/S - De menneskelige ressourcer

En virksomhed skabes af de mennesker, som arbejder i virksomheden.

Det er deres holdninger, som skaber virksomhedens kultur, og deres samspil, som skaber helheden.


Virksomhedens eksistens i en stadig mere turbulent verden stiller krav om udvikling af denne helhed og dermed også af den enkelte medarbejder.

Udgangspunktet i denne proces er virksomhedens egne ideer, visioner, mål og behov. Kombineret med den enkelte medarbejders verdensbillede danner det rammen for udviklingsprocessen.

 

Uanset om der er tale om en privat eller offentlig virksomhed gælder, at medarbejdernes ønske om og evne til at indgå i denne udvikling, er en afgørende succesfaktor.
 

Kun ved at skabe tilstrækkelige muligheder for udvikling sikres, at resultatet bliver udnyttelse af hidtil oversete ressourcer.

Herved sikres en hurtigere vej til målet og ikke mindst: medarbejdere, der ser udvikling som en udfordring.

Vi skaber målrettet udvikling af menneskelige ressourcer.